Prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc

 

Publikace/ publication 1980-2015:

1980

1.                Barták M., 1980: A revision of the Rhamphomyia species (Diptera, Empididae) in the collections of F. Kowarz, A. Vimmer, K. Czižek, and K. Landrock. Acta Univ. Carolinae - Biologica, 1977: 243 - 248.

2.                Barták M., 1980: Možnosti používání rozhodovacích tabulek v diagnostice biologických objektů. Sborník ze semináře "Aplikace rozhodovacích tabulek", dům techniky ČSVTS Č. Budějovice, pp. 29 - 33.

3.                Barták M., 1980: Matematické modelování pro účely prognózy a signalizace škodlivých činitelů v ochraně rostlin. Sbor. ref. z VIII. čs. konference ochrany rostlin. Praha, pp. 363 - 364. (Mathematic modelling in prognosis and signalization noxious factors in plant  protection. Proc. VIIIth Czech. Plant Protection Conference. Prague, pp. 449 - 450).

 

1981

4.                Barták M., 1981: Proverka temperaturno zavisimych modělej razvitija kolčatovo šelkoprjada (Malacosoma neustrium (L)) s celjom ich primeněnija dlja avtomatizirovanovo i distancijonnovo metodov prognoza i signalizacii. Věd. sympozium RVHP, Praha - Ruzyně 21. -           26. IX. 1981, pp. 4 - 8.

5.                Barták M., 1981: A revision of the Rhamphomyia albosegmentata – group (Diptera, Empididae), with descriptions of new species. Acta Universitatis Carolinae – Biologica, 11, 1979 (1981): 361-407.

6.                Barták M., 1981: Druhy rodu Rhamphomyia (Diptera: Empididae) jižních Čech. Sborník Jihočeského Musea c Českých Budějovicích, 1981: 55-64.

 

1982

7.                Barták M., 1982: Entscheidungstabellen bei der Insektendiagnostik. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Brunn, 23: 13 - 15.

8.                Barták M., 1982: The Czechoslovak species of Rhamphomyia (Diptera: Empididae), with the description of a new species from Central Europe. Acta Universitatis Carolinae-Biologica, 1980 (1982): 381-461.

 

1983

9.                Barták M. & Syrovátka O., 1983: Empididae (Diptera) from the Caucasus, with descriptions of seven new species. Acta ent. bohemoslov., 80: 215 - 226.

10.            Barták M., Beránková, J. & Kneifl, V., 1983: Predikace jarního výskytu obaleče jablečného (Cydia pomonella (L)) pomocí matematického modelu. Sborník referátů IX. čs. konference ochrany rostlin, Brno, pp. 175 - 176.

 

1984

11.            Barták M., 1984: A Revision of the genus Rhamphomyia (Diptera, Empididae) described by Gabriel Strobl. Beitr. Ent. Berlin, 34: 337 - 342.

12.            Barták M., & Rozkošný R. 1984: Faunistic records from Czechoslovakia Diptera, Anthomyiidae. Acta ent. bohemoslov., 81: 74 - 75.

13.            Rozkošný R. & Barták M., 1984: Faunistic records from Czechoslovakia, Diptera, Anthomyiidae. Acta ent. bohemoslov., 81: 465 - 466.

14.            Barták M., Beránková J. & Kneifl V. 1984: Model pro prognózu výletu dospělců přezimující generace obaleče jablečného (Laspeyresia pomonella L.). Sborník ÚVTIZ - Zahradnictví, 11 (3): 175 - 181.

15.            Barták M., 1984: Temperature dependent developmental models of poikilotherms. Abstract Vol., XVII international congress of entomology, Hamburg, August 20. - 26., p. 142.

 

1985

16.            Barták M. & Barták J., 1985: Reprezentace průměrné denní teploty pro účely prognózy a signalizace v ochraně rostlin. Sborník ÚVTIZ - Ochrana rostlin, 21 (1): 55 - 61.

17.            Barták M., 1985: A revision of the Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae). Acta Univ. Carolinae - biologica, (1982 - 1984): 9 - 46.

18.            Barták M., Kocourek F. & Barták J., 1985: Ověření algoritmu sumace rychlostí vývoje u bourovce prsténčivého (Malacosoma neustrium (L)) a padlí travního (Erysiphe graminis DC f. sp. tritici Marchal). Sborník ÚVTIZ - Ochrana rostlin, 21 (2): 89 - 94.

19.            Barták M., Barták J. & Kára V., 1985: Entwurf eines System und Modellvorganges nur Lösung der Fragen des Pflanzenschutzes gegen schädliche Insekten. Acta Univ. Carolinae - biologica, 1981: 153 - 160.

20.            Rozkošný R. & Barták M., 1985: Faunistic records from Czechoslovakia, Diptera, Anthomyiidae. Acta ent. bohemoslov., 82: 61 - 62.

21.            Barták M., 1985: Faunistic records from Czechoslovakia, Diptera, Empididae. Acta ent. bohemoslov., 82: 62 - 63.

22.            Gregor F. & Barták M., 1985: Faunistic records from Czechoslovakia, Diptera, Muscidae. Acta ent. bohemoslov., 82: 320.

23.            Barták M., 1985: Feromony v boji proti skladištním škůdcům., Krmivářství a služby, 21 (4): 76 - 78.

24.            Barták M., 1985: Cíl - vyloučit jedy. Zemědělské zásobování a nákup, 3: 4.

25.            Barták M., 1985: Integrovaná ochrana proti skladištním škůdcům., Krmivářství a služby, 21 (10): 215 - 217.

26.            Lohniská S. & Barták M., 1985: Využití děrovaných lapáků ke zjišťování škůdců v zrnitých substrátech. Sborník Celost. Konf. Integrovaný způsob boje proti skladištním škůdcůM., Č. Krumlov, 30. - 31. 10. 1985. ČSVTS Č. Budějovice, pp. 76 - 82.

27.            Barták M., 1985: Možnosti využití matematických modelů doby teplotně zavislého vývoje poikilothermních škůdců k signalizaci ochranných opatření. Sborník ref. z celost. konf. Integrovaný způsob boje proti skladištním škůdcům, Č. Krumlov, 30. - 31. 10. 1985. ČSVTS, Č. Budějovice, pp. 13 - 20.

28.            Barták M. & Zájeda J. 1985: Aktivní větrání v boji proti skladištním škůdcům., Sborník ref. celost. semináře Integrovaná ochrana proti skladištním škůdcům, Pečky, pp. 30 - 44.

 

1986

29.            Roháček J., Barták M. & Zuska J., 1986: Faunistic records from Czechoslovakia, Diptera, Atelestidae, Micropezidae, Otitidae, Piophilidae, Sepsidae, Acartophthalmiidae, Anthomyzidae, Asteiidae. Acta ent. bohemoslov., 83: 230 - 1.

30.            Barták M., 1986: Lonchopteridae. In: Čepelák, J. (ed.): Diptera Slovenska II., Veda, Bratislava pp. 15 - 16.

31.            Barták M., 1986: Československé druhy čeledi Lonchopteridae. Acta mus. BoheM., merid., Dipterologica Bohemoslovaca IV, pp. 61 - 69.

32.            Barták M. & Rozkošný R. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera: Anthomyiidae. Zprávy čs. spol. entomol., 22: 116 - 117.

33.            Rozkošný R. & Barták M., 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera: Anthomyiidae. Zprávy čs. spol. entomol., 22: 122 - 123.

34.            Barták M., 1986: Zhotovování lokalitních a determinačních štítků pomocí xeroxu. Zprávy čs. spol. entomol. 22: 63 - 64.

35.            Barták M., 1986: Komplexní pojetí ochrany proti skladištním škůdcůM., Průmysl potravin, 37: 557 - 8.

36.            Hrdý I., Beránková J., Kocourek F., Barták M. & Kneifl V. 1986: Metody signalizace a prognózy škodlivých motýlů v ovocných sadech. Metodiky ÚVTIZ, S - VI, 44 pp.

37.            Barták M. & ZUSKA J., 1986: Duration of preimaginal development in Drosophila melanogaster: prediction from a development increment table based on the SDR model. Abstracts of the first int. congr. Dipt., Budapest, 17 - 24th Aug., p. 14.

38.            Beránková J., Barták M. & Kocourek F., 1986: Příčiny variability ve výletu přezimující generace obaleče jablečného (Cydia pomonella L.). Sborník X. čs. konference ochr. rost., Brno, pp. 145 - 6.

 

1987

39.            Novotná J., Čermák S., Čermáková J., Barták M. & Žertová M., 1987: Toxicita spor sněti zakrslé (Tilletia controversa Kühn) v krmivu. Krmivářství a služby, 23 (7 - 8): 172 - 175.

40.            Barták M. & Maleček L., 1987: Lonchopteridae. In: Check - list of Czechoslovak Diptera, p. 143.

41.            Barták M., 1987: Soubor statistických programů BMDP a jeho řídící jazyk. Sborník referátů ze 3. celoústavního semináře VÚKPS, Pečky, 18. 12. 1987, pp. 5 - 9.

42.            Barták M., 1987: Technická úprava rukopisu. Sborník referátů z 1. celoústavního semináře VÚKPS Pečky, 30. 6. 1987, pp. 17 - 22.

43.            Barták M., 1987: Soubor statistických programů BMDP a jeho řídící jazyk. Sborník referátůze 3. celoústavního semináře VÚKPS, Pečky, 19.12 1987, p. 5-9.

 

1988

44.            Beránková J., Barták M. & Kocourek F., 1988: Variability in spring emergence of the overwintering generation of codling moth, Cydia pomonella (L). Acta ent. Bohemoslov., 85: 274 - 282.

45.            Barták M., 1988: Živočišní škůdci skladovaných produktů zemědělsko - potravinářského komplexu I. Krmivářství a služby, 24 (11): 233 - 235.

46.            Barták M., 1988: Živočišní škůdci skladovaných produktů zemědělsko - potravinářského komplexu I. Krmivářství a služby II. Ibid., 24 (12): 269 - 71.

47.            Barták M., 1988: Skladištní škůdci a boj proti niM., In: Příručka pro lektory školení skladníků zrnin. Praha, pp. 71 - 80.

48.            Barták M., Dugu J. S., Gardoš J., Lác J. & Rácz J., 1988: K - othrine - nový osvedčený prípravok proti skladištným škôdcoM., Sborník ze semináře "Nové metody ochrany produktů zemědělsko - potravinářského komplexu". Č. Budějovice, pp. 54 - 68.

49.            Barták M., Hrdý I. & Beránková J., 1988: Vliv faktorů prostředí na výletovou křivku obaleče jablečného Cydia pomonella (L). Sborník XI. Konf. Ochr. rostlin, Nitra, pp. 145 - 6.

 

1989

50.            Barták M., Michelsen V. & Rozkošný R., 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Anthomyiidae. Acta ent. bohemoslov., 86: 315 - 318.

51.            Barták M., 1989: Revision of the Meigen's types of Rhamphomyia (Diptera, Empididae) in the Paris Museum., Věst. čs. spol. zool., 53: 1 - 6.

52.            Barták M., 1989: Živočišní škůdci skladovaných produktů zemědělsko - potravinářského komplexu I. Krmivářství a služby III. Ibid., 25 (1): 18 - 20.

53.            Barták M., 1989: Živočišní škůdci skladovaných produktů zemědělsko - potravinářského komplexu I. Krmivářství a služby IV. Ibid., 25 (2): 42 - 45.

54.            Barták M., 1989: Živočišní škůdci skladovaných produktů zemědělsko - potravinářského komplexu I. Krmivářství a služby V. Ibid., 25 (3): 64 - 65.

 

1990

 

55.            Roháček J. & Barták M., 1990: Micropezidae of Czechoslovakia. Čes. Slez. Muz., Opava (A), 39: 99 - 111.

56.            Barták M., Michelsen, V. & Rozkošný R., 1990: New records of Authomyiidae from Czechoslovakia with a revised check list of Czechoslovak species (Diptera). Scripta, 20 (9 - 10, Biology): 439 - 450.

57.            Barták M. & Martínek V., 1990: Seasonal occurence of Piophilidae and Heleomyzidae. pp. 330. In: Abstr. Vol. 2nd Int. Congress of Dipterology, Bratislava, 27. srpna – 1. září.

 

1991

58.            Barták M. & Čepelák J., 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Tachinidae. Acta ent. bohemoslov., 88: 40 - 42.

59.            Barták M. & Rozo Dominguez M., Y., 1991: Zjišťování skladištních škůdců pomocí děrovaných lapáků. Sborník ref. XII. čs. konference ochrany rostlin, Praha, pp. 335 - 336.

 

1992

60.            Olejníček J. & Barták M., 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Dolichopodidae. Acta ent. bohemoslov., 89: 268.

61.            Barták M., 1992: Zjišťování skladištních škůdců pomocí děrovaných lapáků. Rostlinolékař, 4: 15 - 16.

 

1993

62.            Barták M., 1993: Ramphomyia (Lundstroemiella) strobli Barták, 1985 (Diptera, Empididae), new to Czechoslovakia. Dipterologica Bohemoslovaca, 5: 7 - 8.

63.            Ozerov A. L. & Barták M., 1993: Two new palaearctic species of Piophilidae(Diptera). Russian Entomol. J., 2 (1): 73 - 76.

 

1994

64.            Barták M. & Čepelák J., 1994: New records of Czecho - Slovak Tachinidae (Diptera). Dipterologica Bohemoslovaca, 6: 9 - 12

 

1995

65.            Barták M., 1995: Entomological research in peatbogs of the Šumava Mountains by means of yellow pans. In: Jeník J. (ed.): Geo - bio - diversity of Bohemian/Bavarian Forest, p. 3.

66.            Barták M., 1995: Diptera communities of „Osecká“ dump near Duchcov and its environment. Dipterologica Bohemoslovaca, 7: 5 - 16.

 

1996

 

67.            Olejníček J. & Barták M., 1996: Faunistic records from the Czech Republic. Diptera, Dolichopodidae, Klapalekiana, 32: 129 - 130.

68.            Barták M., Kurfürst J. & Nápravník J., 1996: Zaměření činnosti katedry zoologie a rybářství ve vztahu k udržitelnému rozvoji zemědělství. Sborník konf. ČZU „Udržitelný rozvoj v zemědělství a lesním hospodářství“ v Praze, pp. 94 - 96.

69.            Barták M., Kocourek F. & Vrabec V., 1996: Obecná agroekologie, Program Phare „Services for Universities“, TU Ostrava: 134 pp.

70.            Barták M., Šarapatka B. & Kocourek F., 1996: Speciální agroekologie, Program Phare „Services for Universities“, TU Ostrava: 179 pp.

 

1997

71.            Barták M., 1997: Rhamphomyia (Diptera, Empididae) from Korea, with descriptions of new species. Entomological problems, 28 (2): 149 - 154.

72.            Barták M., 1997: The biomonitoring of Diptera by means of yellow pan water traps. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 95: 9 - 16.

73.            Barták M., 1997: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Empididae, Lonchopteridae, Conopidae, Sepsidae, Piophilidae. In: Vaňhara J. & Rozkošný R. (eds.) Dipterologica bohemoslovaca. Vol 8: Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae         Brunensis, Biologia 95: 217 - 218.

74.            Barták M., 1997: Lonchopteridae. In: Chvála M (ed.), Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics, Karolinum – Charles University Press, Prague, p. 60.

75.            Barták M., 1997: Osidlování výsypek na území dolů Bílina faunou dvoukřídlého hmyzu. Konference „45 let České rekultivační školy“, Most, pp. 126 - 131.

76.            Barták M., 1997: Recenze: Chvála M., (ed.) 1997: Checklist of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. karolinum – Charles University Press, Prague, 130 pp. Klapalekiana, 34: 66.

77.            Barták M., Beuk P. L. Th. & Merz B., 1997: Faunistics of the Rhamphomyia species of Switzerland (Diptera, Empididae). Mitt. Sweiz. entomol. Gesellschaft, 70: 335 - 344.

78.            Barták M., Zeman V. & Zuska J., 1997: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Sepsidae, Piophilidae, Chloropidae. In: Vaňhara J. & Rozkošný R. (eds.), Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 95: 226 - 227.

79.            Barták M. & Roháček J., 1997: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Chyromyidae. In Vaňhara J.& Rozkošný R. (eds.), Dipterologica bohemoslovaca. vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 95: 228.

80.            Zuska J. & Barták M., 1997: Piophilidae. In: Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak republics, p. 69 - 70.

81.            Zuska J. & Barták M., 1997: Sepsidae. In: Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak republics, p. 74 - 75.

82.            Barták M., Tschorsnig H. P. & Vaňhara J., 1997: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Tachinidae. In: Vaňhara J & Rozkošný R. (eds.), Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 95: 235 - 236.

83.            Chvála, M. & Barták M., 1997: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera: Hybotidae. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 95: 218 - 220.

84.            Olejníček, J. & Barták M., 1997: Some faunstically interesting Dolichopodidae (Diptera) from Europe. In: Vaňhara J. & Rozkošný R. (eds.) Dipterologica Bohemoslovaca. Vol. 8. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 95: 137 - 140.

 

1998

85.            Barták M., 1998: Diptera of the Bavarian Forest. Silva Gabreta, 2: 239 - 258.

86.            Chvála M., Barták M., Beuk P., Merz B & Wagner R., 1998: Empididae. In: Merz B., Bächli G., Haenni J. - P. & Gonseth Y. (eds.): Fauna Helvetica 1. Diptera Checklist. SEG CSCF, Neuchatel, pp. 181 - 198.

87.            Barták M., 1998: Lonchopteridae. In: Papp L. & Darvas B. (eds.): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to flies of economic importance). Science Herald, Budapest, pp. 13 - 16.

88.            Barták M., 1998: Rhamphomyia (Diptera: Empididae) from the State Museum of Natural History, Stuttgart, with Descriptions of New Species. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A, Nr. 583, pp. 1 - 26.

89.            Barták M. & Rozkošný R., 1998: Lonchopteridae. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds.): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 99: 199 - 201.

90.            Roháček J., Barták M. & Kubík Š., 1998: Diptera Acalyptrata of the Hraniční (Luzenská) slať peat - bog in the Šumava Mts. (Czech Republic). Čas. Slez. muz. Opava, (A), 47: 1 - 12.

91.            Barták M., 1998: Conservation status and bioindication potential of Czech species of Diptera, Fourth International Congress of Dipterology, 5. - 12. 9. 1998, Keble College Oxford, Great Britain, pp. 13 - 14.

 

1999

92.            Barták M., 1999: The Diptera communities of the six peat - bogs in the Šumava Mts. (Czech Republic)18th meeting of the Dipterological section of the PTE. Dipteron, 15: 3- 8.

93.            Barták M., 1999: Two new Europaean species of Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera: Empididae). Dva nové evropské druhy rodu Rhamphomyia podrodu Lundstroemiella (Diptera: Empididae). Klapalekiana, 35: 95-102.

94.            Barták M. & Rozkošný R., 1999: Sepsidae. In: Rozkošný R., Vaňhara J. (eds.), Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia., 100: p. 287-289.

95.            Barták M. & Rozkošný R., 1999: Piophilidae. In: Rozkošný R., Vaňhara J. (eds.), Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 100: 251-253

96.            Barták M. & Rozkošný R., 1999: Lonchopteridae. In: Rozkošný R., Vaňhara J. (eds.), Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 99: 199-201.

97.            Barták M. & Roháček J., 1999: The species of the family Empididae (Diptera) of the six peat-bogs in the Šumava Mts. (Czech Republic). Acta Univ. Carol. - Biologia, 43: 7-26.

98.            Roháček J. & Barták M., 1999: Sphaeroceridae (Diptera) of the six peat-bogs in the Šumava Mts. (Czech Republic). Časopis Slezského zemského muzea, Opava (A), 48: 9-32.

99.            Barták M. & Rozkošný R., 1999: Faunistic records: Stratiomyidae (Diptera). In: Jedlička L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca, vol. 9. Slov. Entomol. Soc. Bratislava p.193.

100.        Barták M., Rozkošný R., 1999: Faunistic records: Sciomyzidae (Diptera). In: Jedlička L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca, vol. 9. Slov. Entomol. Soc. Bratislava p.200.

101.        Kubík Š., Roháček J. & Barták M., 1999: The species of the family Chloropidae (Diptera) of the six peat-bogs in the Šumava Mts. (Czech republic). In Jedlička L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 9, Slov Entomol. Soc., pp. 103-115.

102.        Olejníček J. & Barták M., 1999: Melanostolus negrobovi sp. n. (Diptera, Dolichopodidae) from Uzbekistan with a key to the Palaearctic species., Biologia, Bratislava 54: 581-583.

103.        Šifner F., Barták M. & Roháček J., 1999: The species of the family Scathophagidae (Diptera) of the six peat-bogs in the Šumava Mts. (Czech republic). Bratislava. Dipterologica bohemoslovaca, 9: p. 169-178.

104.        Barták M. & Wagner, R., 1999: Faunistic records. Klapalekiana Česká entomologická společnost Praha., 35: 165.

105.        Roháček J. & Barták M., 1999: Some families of Diptera Acalyptrata of six peat-bogs in the Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic). Časopis Slezského zemského muzea Opava Slezské Muzeum (A), 48: 125-151.

106.        Roháček J. & Barták M., 1999: Sphaeroceridae (Diptera) of peat-bogs in the Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic). Časopis Slezského zemského muzea, Opava Slezské Muzeum., (A), 489-32.

107.        Mazánek L., Barták M & Doležal Z., 1999: Faunistic records: Syrphidae In: Jedlička L. (ed.), Dipterologica bohemoslovaca. Vol. 9. slov. entomol. Soc. Bratislava, pp. 194-198.

108.        Langrová I., Kurfürst J., Vrabec V., Kubík Š. & Barták M., 1999: Cvičení ze zemědělské zoologie, ČZU, AF Praha, pp.142.

 

2000

109.        Barták M., 2000: Atelestidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně. 2000, 104: 201-202.

110.        Barták M., 2000: Coenomyiidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně. 2000, 104: 125-127.

111.        Barták M., 2000: Hybotidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně. 2000, 104: 183-189.

112.        Barták M., 2000: Lonchopteridae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně. 2000, 104: 221-224.

113.        Barták M., 2000: Pleciidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs), I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 53-54.

114.        Barták M., 2000: Suchozemští bezobratlí živočichové. In: Fauna Bílinska (V. Bejček, Karel Šťastný (eds.)): Grada publising, spol.s r.o.: Praha, 2000; pp 35-38.

115.        Barták M., 2000: Rhamphomyia species (Diptera, Empididae) of Middle Asia. Acta Universitatis Carolinae Biologica, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 44: 111-131.

116.        Barták M. & Roháček, J., 2000: The species of the family Hybotidae (Diptera: Empidoidea) of the six neat-bogs in the Šumava Mts. (Czech Republic). Studia Dipterologica, 7: 161-177.

117.        Barták M. & Vujic, A., 2000: Syrphidae In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 225-235.

118.        Barták M & Vaňhara J 2000: (eds.) Diptera in an industrially afected region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov environs), I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104: 1-240.

119.        Barták M. & Zelený, V. 2000: Diptera of the Bílina and Duchcov Environs. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an industially affected region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104 : 9-24.

120.        Bosák J. & Barták M., 2000: Asilidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs). Folia Fac Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 167-173.

121.        Bosák J. & Barták M., 2000: Bombyliidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 155-158

122.        Bosák J. & Barták M., 2000: Phthiriidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 151-153.

123.        Bosák J. & Barták M., 2000: Scenopinidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 163-165.

124.        Bosák M. & Barták M., 2000: Mythicomyiidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 147-149.

125.        Chvála M. & Barták M., 2000: Empididae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs). Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 175-181.

126.        Haenni J.-.P. & Barták M., 2000: Bibionidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104 : 47-51.

127.        Haenni J.-.P. & Barták M., 2000: Scatopsidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104: 105-109

128.        Ježek J. & Barták M., Psychodidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně. 2000, 104: 93-100.

129.        Ježek J. & Barták M., 2000: Tabanidae - In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 133-137

130.        Kovář I. & Barták M., 2000: Anisopodidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104: 101-104.

131.        Kozánek M. & Barták M., 2000: Pipunculidae In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 234-240.

132.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Tipulidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 43-45.

133.        Martinovský J., 2000: Barták M., Bolitophilidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 55-56.

134.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Diadocidiidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104: 57-58.

135.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Ditomyiidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104: 59-60.

136.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Dixidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs). Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 113-114.

137.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Keroplatidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 61-63.

138.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Mycetophlidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 65-71.

139.        Martinovský J. & Barták M., 2000: Thaumaleidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac.Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 121-122.

140.        Menzel, F.; Mohrig, W. & Barták M., 2000: Sciaridae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně., 104: 73-81.

141.        Minář J. & Barták M., 2000: Culicidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs). Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 115-120.

142.        Mocek B. & Barták M., 2000: Phoridae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci .Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 213-219.

143.        Olejníček J. & Barták M., 2000: Dolichopodidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 191-199.

144.        Barták M., 2000: Biodiagnostics of the Environmental Quality Using Diptera Taxocoenoses. 12 th Regional Central Europan Conference IUAPPA and 4 th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000 (EIA), Prague, Czech Republic, September 11-14, 2000. 12; 419-21.

145.        Rozkošný R. & Barták M., 2000: Stratiomyidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 1414-146.

146.        Rozkošný R. & Barták M., 2000 Xylomidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 139-140.

147.        Rozkošný R. & Barták M., 2000: Xylophagidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 123-124.

148.        Spitzer K. & Barták M., 2000: Rhagionidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 129-131.

149.        Spitzer K. & Barták M., 2000: Therevidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci .Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně., 104: 159-162.

150.        Starý J. & Barták M., 2000: Cylindrotomidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 41-42.

151.        Starý J. & Barták M., 2000: Limoniidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 29-35.

152.        Starý J. & Barták M., 2000: Pediciidae. In: Barták M., Vaňhara J. (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia Masarykova Univerzita v Brně, 104: 37-40.

153.        Starý J. & Barták M., 2000: Trichoceridae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera na průmyslově zatíženém území (Severní Čechy, Bílina a Duchcov) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Biologia (Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I) Masarykova Univerzita v Brně, 10425-27.

154.        Starý J. & Barták M., 2000: Ptychopteridae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104: 111-112.

155.        Vaňhara J. & Barták M., 2000: Opetiidae. In: Barták M., Vaňhara J., (eds.), Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 203-205.

156.        Vaňhara J. & Barták M., 2000: Platypezidae, In: Barták M., Vaňhara J., (eds.) Diptera in an Industially Affected Region (North Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. Masarykova Univerzita v Brně, 104: 207-211.

 

2001

157.        Rozkošný R., Barták M. &Roháček J.: Faunistic rcords. Diptera: Stratiomyiidae.  Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45: 187-188.

158.        Olejníček J., Barták M., Mocek B. & Vaňhara J.: Faunistic rcords. Diptera: Dolichopodidae.  Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45: 189-190.

159.        Barták M. & Chvála M.: Faunistic rcords. Diptera: Hybotidae.  Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45: 189.

160.        Rozkošný R., Barták M. & Roháček J.: Faunistic rcords. Diptera: Sciomyzidae.  Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45: 192-193.

161.        Barták M. & Vaňhara J., 2001: Preface, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 249.

162.        Barták M., 2001: Biology of Rhamphomyia (Megacytarus) crassirostris (Fallén), Acta Universitatis Carolinae, Biologica 45: 9-14.

163.        Barták M., 2001: Conopidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 269-272.

164.        Barták M., 2001: Hippoboscidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 509-514.

165.        Barták M., 2001: Megamerinidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 105: 259-262.

166.        Barták M., 2001: Micropezidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 251-254

167.        Barták M., 2001: Piophilidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 283-287.

168.        Barták M., 2001: Sepsidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 105: 331-336.

169.        Barták M., 2001: Tanypezidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 255-257.

170.        Barták M., 2001: The first record of Sepsis luteipes Melander & Spuler in the Czech Republic., Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45: 5-8.

171.        Barták M., 2001: Types of Palaearctic Rhamphomyia in Bezzi Collection (Milan), with description of a new species (Diptera, Empididae)., Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano, 141/2000 (II): 313-327, Luglio 2001, s. 313-327.

172.        Barták M., 2001: Ulidiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 105: 293-296.

173.        Černý M., Vála M. & Barták M., 2001: Agromyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 349-364.

174.        Ebejer E.J., Roháček, J. & Barták M., 2001: Chyromyidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 411-414.

175.        Gregor F. & Barták M., 2001: Fanniidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 463-468.

176.        Gregor F. & Barták M., 2001: Muscidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 469-478.

177.        Kubík Š. & Barták M., 2001: Chloropidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 395-400.

178.        Máca J. & Barták M., 2001: Camillidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 425-428.

179.        Máca J. & Barták M., 2001: Diastatidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 435-438.

180.        Máca J. & Barták M., 2001: Drosophilidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 429-434.

181.        Máca J. & Barták M., 2001: Lonchaeidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 273-277.

182.        Máca J. & Barták M., 2001: Odiniidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 345-348.

183.        Máca J. & Barták M., 2001: Periscilididae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 375-376.

184.        Martínek V. & Barták M., 2001: Dryomyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol., Biologia, 105: 315-318.

185.        Martinek V. & Barták M., 2001: Heleomyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 401-406.

186.        Martínek V. & Barták M., 2001: Laxauniidae In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, (105), s. 307-312.

187.        Martínek V. & Barták M., 2001: Opomyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 365-368.

188.        Martínek V. & Barták M., 2001: Otitidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia: 105: 289-292.

189.        Martínek, V. & Barták M., 2001: Pallopteridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, (105), s. 279-282.

190.        Martínek V. & Barták M., 2001: Platystomatidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 297-299.

191.        Martínek V. & Barták M., 2001: Psilidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 263-268.

192.        Merz B. & Barták M., 2001: Tephritidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 301-306.

193.        Michelsen V. & Barták M., 2001: Anthomyiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 105: 455-462.

194.        Minář J. & Barták M., 2001: Hypodermatidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 505-508.

195.        Pape T. & Barták M., 2001: Rhinophoridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 485-488.

196.        Pape T., Kubík Š. & Barták M., 2001: Calliphoridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 479-484

197.        Pape T., Povolný D. & Barták M., 2001: Sarcophagidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 489-496.

198.        Roháček J., Barták M., 2001: Acarthophtalmidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 341-344.

199.        Roháček J. & Barták M., 2001: Anthomyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 369-374.

200.        Roháček J. & Barták M., 2001: Asteiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 381-384.

201.        Roháček J. & Barták M., 2001: Carnidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 384-388.

202.        Roháček J. & Barták M., 2001: Clusiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 337-340.

203.        Roháček J. & Barták M., 2001: Cremifaniidae, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 105: 313-314.

204.        Roháček J. & Barták M., 2001: Milichiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 389-394.

205.        Roháček J. & Barták M., 2001: Sphaeroceridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 415-424.

206.        Roháček J. & Barták M., 2001: Stenomicridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 377-380.

207.        Roháček J. & Barták M., 2001: Trixoscelididae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 407-410.

208.        Rozkošný R. & Barták M., 2001: Phaeomyiidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 319-322.

209.        Rozkošný R. & Barták M., 2001: Sciomyzidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 323-330.

210.        Šifner F. & Barták M., 2001: Scathophagidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 449-454.

211.        Tschornsnig H. P. & Barták M., 2001: Tachinidae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 497-504.

212.        Vujic A. & Barták M., 2001: Faunistics of the Czech species of Cheloisia (Diptera: Syrphidae)., Acta Universitatis Carolinae Biologica, 45, (0): 169-184.

213.        Zatwarnicki T., Hiršová H. & Barták M., 2001: Ephydridae. In: Barták M & Vaňhara J.(eds.) Diptera in an Industrially Affected Region (North Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) II. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., Biologia, 105: 439-448.

214.        Barták M. & Bartáková D. 2001: Hodnocení biologické kvality rekultivací analýzou taxocenóz střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae). Sborník mezinárodní konference: 50 let sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí, Teplice, 5 str.

 

2002

215.        Barták M., 2002: Nearctic species of Rhamphomyia subgenus Megacyttarus (Diptera: Empididae). Acta Universitatis Carolinae Biologica, 46 (1-2): 3-215.

216.        Gregor F., Barták M. & Rozkošný R., 2002: New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other European countries. Studia dipterologica, Ampyx-Verlag Halle (Saale). 10: 331-337.

217.        Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Vaňhara J., 2002: The Muscidae (Diptera) of Central Europe. Folia Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol, 107: 1 - 280.

218.        Barták M., 2002: The world fauna of Rhamphomyia (Megacyttarus). In: 5th International Congres of Dipterology. Brisbane: The University of Queensland, 2002. vol. 5, s. 13.

219.        Barták M. & Vaňhara J., 2002: Diptera in industrially affected region. 5th International Congres of Dipterology. 51. 14. 2002. Brisbane, Brisbane, The University of Queensland. N. (GENERIC), Australia, 29 Sept-4 Oct 2002. Abstr. Vol., p.14.

220.        Langrová I., Kurfurst J., Vrabec V., Kubík Š. & Barták M., 2002: Cvičení ze zemědělské zoologie. 156. 2002. Praha, ČZU AF. 80-213-0887-7

221.        Barták M., 2002: Ekologie řízených autotrofních ekosystémů. 366 pp. (vlastní náklad).

222.        Rozkošný R., Gregor F., Barták M. & Vaňhara J., 2002: Biogeography of the Central European Muscidae (Diptera). 5th International Congress of Dipterology, Brisbane, Australia, 29 SEpt-4 Oct 2002. Abstr. Vol., p. 206.

 

2003

223.        Barták M. & Sinclair B., 2003: Case 3269. Rhamphomyia (Rhamphomyia) Meigen, 1822 and Rhamphomyia (Pararhamphomyia) Frey, 1922 (Insecta: Diptera): proposed conservation of usage of the subgeneric names by designation of Empis sulcata Meigen, 1804 as the type species of Rhamphomyia. Bull. Zool. NoM., 60 (3): 203 – 205.

224.        Vaňhara J., Tschorsnig H.-P. & Barták M., 2003: New records of Tachinidae (Diptera) from the Czech republic and Slovakia, with a revised check-list. Studia Dipterologica Ampyx-Verlag Halle (Saale). 10: 679-701.

225.        Tóthová A., Barták M. & Knoz J., 2003: New-recorded biting midges from NW Bohemia with comments to the Checklist of Diptera of the Czech and Slovak Republic. In: Gilka W & Soszynski B.: Dipteron 19, XXV. Zjazd sekcji dipterologicznej polskiego towarzystva entomologicznego, Jastrzebia Góra, 23-25 Maja 2003, 34-35.

226.        Barták M., 2003: Revision of Palaearctic species of Rhamphomyia (Megacyttarus) argentea group (Diptera: Empididae) . Acta Universitatis Carolinae Biologica, 47: 197-245.

 

2004

227.        Barták M. & Vujić A., 2004: The species of the family Syrphidae (Diptera) of the Rokytecká, Novohůrecká and Zhůřské peat – bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 7-26.

228.        Barták M., 2004: Faunistic records from the Czech and Slovak republics, Diptera: Scathophagidae. In Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12, Acta Facultatis Ecologiae, 12, Suppl. 1: 160.

229.        Barták M., 2004: Revision of the Rhamphomyia (Megacyttarus) poissoni-group (Diptera, Empididae), including the description of two new species. Studia Dipterologica Ampyx-Verlag Halle (Saale). 11: 245-254.

230.        Barták M., 2004: The species of the family Empididae (Diptera) of the Rokytecká, Novohůrecká and Zhůřské peat-bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). In Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12, Acta Facultatis Ecologiae, 12, Suppl. 1: 7-22.

231.        Barták M. & Chvála M., 2004: Faunistic records from the Czech and Slovak republics, Diptera: Hybotidae. In Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12, Acta Facultatis Ecologiae, 12, Suppl. 1: 158-159.

232.        Barták M. & Vujic A., 2004: Faunistic records from the Czech and Slovak republics, Diptera: Syrphidae. In Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12, Acta Facultatis Ecologiae, 12, Suppl. 1: 159.

233.        Rozkošný R., Gregor F. & Barták M., 2004: Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of central Europe". In Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12, Acta Facultatis Ecologiae, 12, Suppl. 1: 123-127.

234.        Vaňhara J., Tschorning H. P. & Barták M., 2004: New records of Tachinidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia, with revised check-list. Studia dipterologica, 10 (2003): 679-701.

235.        Bartáková D. & Barták M., 2004: Dispersal patterns of predatory flies from families Empididae, Hybotidae and Microphoridae (Diptera) in agroecosystems and adjacent areas. Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 37-50.

236.        Černý M., Barták M. & Roháček J., 2004: The species of the family Agromyzidae (Diptera) of the six peat-bogs in the Šumava Mts. (Czech Republic). Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 73-94.

237.        Olejníček J. & Barták M., 2004: Aphrosylus dytei sp. n. (Diptera, Dolichopodidae) from Italy. Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 321-234.

238.        Stuke J. -H. & Barták M., 2004: Faunistic records from the Czech and Slovak republics. Diptera: Conopidae. Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 332.

239.        Tóthová A., Barták M. & Knoz J., 2004: Ceratopogonidae of the Bílina and Duchcov Environs. Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 108: 305-314.

240.        Barták M., Gregor F. & Rozkošný R., 2004: New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera), . Dipterologica Bohemoslovaca 11. Dipterologica Bohemoslovaca 11. Folia Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 108: 27-36.

241.        Farkač J., & Barták M., 2004: Faunistic records from Slovakia, Diptera, Empididae and Hybotidae. Entomological Problems, 34(1–2): 124

 

2005

242.        Tóthová A., Knoz J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Biomonitoring of Ceratopogonidae (Diptera: Nematocera) using car nets. Entomologica Fennica 16: 124-128

243.        Tóthová A., Knoz J., Ország I. & Barták M., 2005: Genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) collected by non-light traps in South Moravia. Studia Dipterologica, 12: 49-55.

244.        Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Trichoceridae, pp 23 - 24. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

245.        Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Limoniidae, pp 24 - 32. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

246.        Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Pedicidiidae, pp 32 - 33. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

247.        Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Cylindrotomidae, p 34. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

248.        Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Tipulidae, pp 35 - 38. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

249.        Haenni J.-P., Barták M. & Kubík Š., 2005: Bibionidae, pp 41 - 43. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

250.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Bolitophilidae, pp 44 - 45. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

251.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Diadocidiidae, pp 45 - 46. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

252.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Ditomyiidae, pp 46 - 47. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

253.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Keroplatidae, pp 47 - 51. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

254.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Mycetophilidae, pp 51 - 66. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

255.        Ježek J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Psychodidae, pp 78 - 85. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

256.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Anisopodidae, pp 88 - 89. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

257.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Mycobiidae, p 89. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

258.        Haenni J.-P., Barták M. & Kubík Š., 2005: Scatopsidae, pp 90 - 93. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

259.        Rozkošný R., Starý J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Ptychopteridae, pp 94 - 95. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

260.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Dixidae, pp 96 - 96. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

261.        Ševčík J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Thaumaleidae, pp 97 - 98. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

262.        Jan Minář, Barták M. & Kubík Š., 2005: Culicidae, pp 98 - 100. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

263.        Andrea Tóthová, Knoz J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Ceratopogonidae, pp 106 - 112. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

264.        Knoz J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Simuliidae, pp 113 - 115. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

265.        Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M., 2005: Xylophagidae, pp 116 - 117. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

266.        Barták M., Rozkošný R. & Kubík Š., 2005: Athericidae, pp 117 - 118. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

267.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Coenomyiidae, pp 118 - 119. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

268.        Spitzer K., Barták M. & Kubík Š., 2005: Rhagionidae, pp 119 - 122. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

269.        Ježek J., Barták M., Tomáš Gregor & Kubík Š., 2005: Tabanidae, pp 123 - 127. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

270.        Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M., 2005: Xylomyidae, pp 128 - 129. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

271.        Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M., 2005: Stratiomyidae, pp 129 - 135. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

272.        Barták M., Spitzer K. & Kubík Š., 2005: Acroceridae, pp 135 - 136. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

273.        Greathead D., Barták M. & Kubík Š., 2005: Mythicomyiidae, pp 136 - 137. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

274.        Greathead D., Gregor T., Barták M., Kubík Š. & Bosák J., 2005: Bombyliidae, pp 137 - 140. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

275.        Spitzer K., Barták M. & Kubík Š., 2005: Therevidae, pp 141 - 143. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

276.        Bosák J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Scenopinidae, pp 143 - 144. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

277.        Bosák J., Gregor T., Barták M. & Kubík Š., 2005: Asilidae, pp 144 - 150. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

278.        Barták M., Chvála M. & Kubík Š., 2005: Empididae, pp 151 - 161. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

279.        Barták M., Chvála M., Stark A. & Kubík Š., 2005: Hybotidae, pp 161 - 171. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

280.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Microphoridae, pp 171 - 172. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

281.        Olejníček J., Gregor T., Barták M. & Kubík Š., 2005: Dolichopodidae, pp 172 - 182. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

282.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Atelestidae, pp 182 - 183. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

283.        Vaňhara J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Platypezidae, pp 183 - 186. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

284.        Mocek B., Barták M. & Kubík Š., 2005: Phoridae, pp 186 - 195. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

285.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Lonchopteridae, pp 196 - 197. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

286.        Mazánek L., Vujić A., Gregor T., Barták M. & Kubík Š., 2005: Syrphidae, pp 197 - 229. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

287.        Kozánek M., Barták M. & Kubík Š., 2005: Pipunculidae, pp 229 - 234. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

288.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Pseudopomyzidae, p 235. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

289.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Micropezidae, pp 236 - 237. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

290.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Tanypezidae, pp 237 - 238. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

291.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Megamerinidae, pp 238 - 239. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

292.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Psilidae, pp 239 - 242. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

293.        Stuke J.-H., Barták M., Gregor T. & Kubík Š., 2005: Conopidae, pp 242 - 245. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

294.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Lonchaeidae, pp 245 - 248. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

295.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Pallopteridae, pp 249 - 250. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

296.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Piophilidae, pp 251 - 252. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

297.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Ulidiidae, pp 252 - 255. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

298.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Platystomatidae, pp 255 - 256. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

299.        Kinkorová J., Merz b., Barták M. & Kubík Š., 2005: Tephritidae, pp 256 - 260. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

300.        Dvořáková-Marsová K., Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Lauxaniidae, pp 260 - 266. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

301.        Papp L., Barták M. & Kubík Š., 2005: Chamaemyiidae, pp 266 - 269. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

302.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Dryomyzidae, pp 269 - 270. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

303.        Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M., 2005: Phaeomyiidae, pp 270 - 272. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

304.        Rozkošný R., Horsáková J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Sciomyzidae, pp 272 - 276. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

305.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Sepsidae, pp 276 - 279. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

306.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Clusiidae, pp 279 - 281. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

307.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Acartophthalmidae, pp 282 - 283. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

308.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Odiniidae, pp 283 - 284. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

309.        Černý M., Barták M. & Kubík Š., 2005: Agromyzidae, pp 285 - 300. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

310.        Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Opomyzidae, pp 300 - 302. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

311.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Anthomyzidae, pp 302 - 305. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

312.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Aulacigastridae, pp 305 - 306. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

313.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Periscelididae, pp 307 - 308. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

314.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Stenomicridae, pp 308 - 309. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

315.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Asteiidae, pp 309 - 311. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

316.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Carnidae, pp 311 - 315. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

317.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Milichiidae, pp 315 - 318. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

318.        Kubík Š. & Barták M., 2005: Chloropidae, pp 318 - 325. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

319.        Dvořáková-Marsová K., Martinek V., Barták M. & Kubík Š., 2005: Heleomyzidae, pp 325 - 331. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

320.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Trixoscelididae, pp 332 - 333. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

321.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Chyromyidae, pp 334 - 335. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

322.        Roháček J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Sphaeroceridae, pp 335 - 348. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

323.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Camillidae, pp 348 - 349. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

324.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Drosophilidae, pp 349 - 354. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

325.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Diastatidae, pp 354 - 355. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

326.        Máca J., Kubík Š. & Barták M., 2005: Campichoetidae, p 356. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

327.        Kubátová-Hiršová H., Barták M. & Kubík Š., 2005: Ephydridae, pp 357 - 361. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

328.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Scathophagidae, pp 362 - 365. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

329.        Komzáková O., Barták M. & Kubík Š., 2005: Anthomyiidae, pp 365 - 372. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

330.        Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Kubík Š., 2005: Fanniidae, pp 372 - 378. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

331.        Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Kubík Š., 2005: Muscidae, pp 378 - 389. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

332.        Kubík Š. & Barták M., 2005: Calliphoridae, pp 389 - 392. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

333.        Pape T., Barták M. & Kubík Š., 2005: Rhinophoridae, pp 392 - 393. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

334.        Richet R., Pape T., Barták M. & Kubík Š., 2005: Sarcophagidae, pp 394 - 398. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

335.        Tschorsnig H.-P., Vaňhara J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Tachinidae, pp 398 - 414. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

336.        Minář J., Barták M. & Kubík Š., 2005: Hypodermatidae, pp 414 - 415. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

337.        Barták M. & Kubík Š., 2005: Hippoboscidae, pp 415 - 417. In: Barták M. & Kubík Š.: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. ČZU v Praze, 432 pp.

338.        Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) - úvod, pp. 238-241.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

339.        Starý J. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Trichoceridae (tipličkovití), pp. 242.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

340.        Starý J. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Limoniidae (bahnomilkovití), pp. 243-244.- In: Farkač J., Král D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

341.        Martinovský J. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Tipulidae (tiplicovití), pp. 245 -246.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

342.        Haenni J.P. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Bibionidae (muchnicovití), pp. 247.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

343.        Haenni J.P. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Scatopsidae (pamuchnicovití), pp. 264- 265.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

344.        Spitzer K. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Rhagionidae (číhalkovití), pp. 275.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

345.        Spitzer K. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Therevidae (ostrožkovití), pp. 284.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

346.        Chvála M. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Empididae (kroužilkovití), pp. 288-289.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

347.        Chvála M. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Hybotidae, pp. 290- 291. - In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

348.        Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Lonchopteridae (mušenkovití), pp. 299.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

349.        Mazánek L. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Syrphidae (pestřenkovití), pp. 300-303. - In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

350.        Kozánek M. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Pipunculidae (hlavatěnkovití), pp. 304-305.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

351.        Martinek V. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Psilidae (pochmurnatkovití), pp. 311-312.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

352.        Chvála M. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Conopidae (očnatkovití), pp. 313 -314.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

353.        Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Piophilidae (sýrohlodkovití), pp. 317.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

354.        Martinek V. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Otitidae (čelnicovití), pp. 318.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

355.        Merz B., Kinkorová J. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Tephritidae (vrtulovití), pp. 319-320.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

356.        Martinek V. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Lauxaniidae (stínomilkovití), pp. 321.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

357.        Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Sepsidae (kmitalkovití), pp. 325.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

358.        Martinek V. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Opomyzidae (pestřicovití), pp. 330.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

359.        Martinek V. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Heleomyzidae (lanýžkovití), pp. 342.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

360.        Rozkošný R. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Anthomyiidae (květilkovití), pp. 357-358.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

361.        Gregor F., Rozkošný R. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Fannidae (vířilkovití), pp. 359-360.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

362.        Gregor F., Rozkošný R. & Barták M., 2005: Diptera (dvoukřídlí) – Muscidae (mouchovití), pp. 361-362.- In: Farkač J., Král, D.& Škorpík M., [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. ISBN: 80-86064-96-4.

 

2006

363.        Barták M., 2006: Two new European species of Rhamphomyia subgenus Amydroneura (Diptera: Empididae). Entomologica Fennica, 17: 359-365.

364.        Barták M., 2006: Three new West Palaearctic species of Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera, Empididae). Biologia, Bratislava, 61 (5): 503-508.

365.        Barták M. & Preisler J., 2006: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Canthyloscelidae. In: Kinkorová D. (ed.), Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae – Biologica, 50: 141. ISBN: 80-246-1221-6. ISSN: 0001-7124.

366.        Barták M., 2006: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Lonchopteridae. In: Kinkorová D. (ed.), Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae – Biologica, 50: 145. ISBN: 80-246-1221-6. ISSN: 0001-7124.

367.        Roháček J. & Barták M., 2006: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Cremifaniidae. In: Kinkorová D. (ed.), Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae – Biologica, 50: 156-157. ISBN: 80-246-1221-6. ISSN: 0001-7124.

368.        Roháček J. & Barták M., 2006: Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Diptera, Scathophagidae. In: Kinkorová D. (ed.), Dipterologica Bohemoslovaca, Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae – Biologica, 50: 157. ISBN: 80-246-1221-6. ISSN: 0001-7124.

369.        Barták M. & Papp L., 2006: Chamaemyiidae Hendel, 1910 (1823). In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

370.        Barták M., 2006: Lonchopteridae Curtis, 1839. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

371.        Barták M. & Merz B., 2006: Pallopteridae Loew, 1862. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

372.        Barták M., 2006: Piophilidae Macquart, 1835. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

373.        Barták M. & Tolrá M.C., 2006: Psilidae Loew, 1861. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

374.        Barták M., 2006: Rhinophoridae Robineau-Desvoidy, 1863. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

375.        Pape T. & Barták, M., 2006: Sarcophagidae Macquart, 1834. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

376.        Barták M., 2006: Sepsidae Walker, 1833. In Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http: //zoology.fns.uniba.sk/diptera. ISBN:

 

2007

377.        Komzáková O. & Barták M., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 235. Diptera: Anthomyiidae. Klapalekiana, 43: 207-208.

378.        Barták M. 2006: Faunistic records from the Czech republic (Diptera, Sepsidae). Entomofauna carpathica 18: 81.

379.        Haenni J.-P. & Barták M. 2006: Faunistic records from the Czech Republic (Diptera: Scatopsidae). Entomofauna carpathica 18: 85.

380.        Barták M., Çiftçi M.C. & Hasbenli A., 2007: A new species of Rhamphomyia (s. str.) Meigen (Diptera, Empididae) from southern Anatolia. Entomological News, 118 (2): 143-147.

381.        Barták M., 2007: Five new European species of the Rhamphomyia (s.str.) albosegmentata group (Diptera: Empididae). Revue Suisse de Zoologie, 114 (2): 417-435.

382.        Roháček J., Barták M., 2007: Identification of Hyperoscelis eximia (Boheman) and H. veternosa Mamaev & Krivosheina (Diptera: Canthyloscelidae).Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 37-41.

383.        Marková H., Frydrych J., Cagaš B., Rotrekl J., Cejthaml J., & Barták M., 2007: Monitoring hmyzích škůdců v různých systémech hospodařní na zemědělské půdě. In: Badalíková B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference, Brno, 8.-9.11.2007, s. 409-412. ISBN: 80-86908-04-6.

384.        Barták M. & Danielson R., 2007: Revision of Rhamphomyia species (Diptera, Empididae) described by J.W. Zetterstedt. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47(2): 105-114.

385.        Barták M., 2007: Catalogue of the Palaearctic species of the Rhamphomyia subgenus Lundstroemiella (Diptera: Empididae), with new distribution records. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47(2): 101-104.

386.        Barták M., 2007: Faunistic records, Diptera: Empididae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47(2): 254.

387.        Preisler J. & Barták M., 2007: Faunistic records, Diptera: Sepsidae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47(2): 255-256.

388.        Barták M., 2007: Diptera of the Podyjí National Park and its Environs. Conference „15 years of the Podyjí Natioinal Park – Research and Protection“, Znojmo, November 1-3, 2006: Abstracts of Papers Not Included in this isme. Thayensia (Znojmo), 7: 319. (ISSN: 1212-3560)

FRYDRYCH, J., MARKOVÁ, H., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., CEJTCHAML, J., BARTÁK, M., 2007: Monitoring hmyzích škůdců v travních a jetelových porostech. Úroda, 55, 12: 57-59. ISSN 0139-6013.

 

2008

389.        Barták M., Kubík Š., 2008: Four new West Palaearctic species of the Rhamphomyia (s.str.) (Diptera: Empididae). Revue Suisse Zool., 115 (1):25-36. IF=0,474

390.        Barták M., 2008: Lonchopteridae, p. 333. In: Borges, P.A.V., Abreu, C., Aguiar, A.M.F., Carvalho, P., Jardim, R., Melo, I., Oliveira, P., Sérgio, C., Serrano, A.R.M. & Vieira, P. (eds.) (2008). A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos. 356 pp.

391.        Barták M., 2008: Piophilidae, p. 335. In: Borges, P.A.V., Abreu, C., Aguiar, A.M.F., Carvalho, P., Jardim, R., Melo, I., Oliveira, P., Sérgio, C., Serrano, A.R.M. & Vieira, P. (eds.) (2008). A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos. 356 pp.

392.        Wagner R., Barták M., Borkent A., Courtney G., Goddeeris B., Haenni J.-P., Knutson L., Pont A., Rotheray G. E., Rozkošný R., Sinclair B., Woodley N., Zatwarnicki T., Zwick P., 2008: Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simulidae, Culicidae,Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae). Hydrobiologia 595: 489-519. IF=1,201.

393.        Kubík Š. & Barták M. 2008: Platycephala isinensis sp. n. (Diptera: Chloropidae) from Iran. Biológia (Bratislava), 63(5): 696-698.

394.        Barták M. & Kubík Š., 2008: A new species of Rhamphomyia (Pararhamphomyia) (Diptera: Empididae) from Thailand. Oriental Insects, 42: 285-289, IF=0,368

395.        Lošák M., Frydrych J., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P., Barták M., 2008: Biodiverzita hmyzu v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě se zaměřením na travní a jetelové porosty. In BADALÍKOVÁ, B. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.-7.11.2008. Troubsko : Výzkumný ústav pícninářský a Zemědělský výzkum, 2008. s. 192-196. Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. ISSN 0139-6013.

396.        Barták M. & Kubík Š., 2008: New peculiar eastern palaearctic Rhamphomyia (Diptera: Empididae). Entomological news, 119(4): 338-344.

397.        Barták M., Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Rudišová I., 2008: Empidoidea (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In: Kubík Š & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, Jevany, ČZU, ISBN: 978-80-213-1865-6 pp. 26-36.

398.        Černý M., Barták M., Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Rudišová I., 2008: Agromyzidae (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In: Kubík Š & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, Jevany, ČZU, ISBN: 978-80-213-1865-6 pp. 48-58.

399.        Barták M., Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Rudišová I., 2008: Arthropod biodiversity in grassland agroecosystems under different management practices. In: Kubík Š & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, Jevany, ČZU, ISBN: 978-80-213-1865-6 pp. 37-47.

400.        Barták M., Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Rudišová I., 2008: Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. In: Kubík Š & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, Jevany, ČZU, ISBN: 978-80-213-1865-6 pp. 15-25.

401.        Barták M., 2008: Are characters of Diptera communities altitude dependent? In: Kubík Š & Barták M. (eds): Workshop of Animal Biodiversity, Jevany, ČZU, ISBN: 978-80-213-1865-6 pp. 4-14.

402.        Preisler J. & Barták M., 2008: Mušenkovití (Diptera: Lonchopteridae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea. Přírodní Vědy, Liberec, 26: 283-287. ISBN: 978-80-87266-00-7.

 

2009

403.        Barták M., Preisler J. & Vonička P., 2009: Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 97-103. ISBN 978-80-87266-01-4.

404.        Barták M., Preisler J. & Vonička P., 2009: Sýrohlodkovití (Diptera: Piophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 55-58. ISBN 978-80-87266-01-4.

405.        Barták M., Vonička P. & Preisler J. 2009: Štíhlonožkovití (Diptera: Micropezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 47-49. ISBN 978-80-87266-01-4.

406.        Heřman P., Barták M., Vaněk J. & Merz B., 2009: Vrtulovití (Diptera, Tephritidae) vysokých poloh Krkonoš. Tephritidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 199-204.

407.        Barták M. & Vaněk J., 2009: Kmitalkovití (Diptera, Sepsidae) vysokých poloh Krkonoš. Sepsidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 173-178.

408.        Černý M., Barták M. & Vaněk J., 2009: Vrtalkovití (Diptera, Agromyzidae) vysokých poloh Krkonoš. Agromyzidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 185-198.

409.        Barták M., Merz B. &Vaněk J., 2009: Stínomilkovití (Diptera, Lauxaniidae) a Pallopteridae vysokých poloh Krkonoš. Lauxaniidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 179-184.

410.        Ševčík J, Barták M. & Vaněk J., 2009: Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Anisopodidae (stružilkovití) , Mycetobiidae a Dixidae (komárcovití) vysokých poloh Krkonoš. Diptera from families Anisopodidae, Mycetobiidae and Dixidae of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 159-164.

411.        Kubík Š., Barták M. & Vaněk J., 2009: Zelenuškovití (Diptera, Chloropidae) vysokých poloh Krkonoš. Chloropidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 46: 165-172.

412.        Barták M. & Kubík Š., 2009: A new species of the genus Trichina (Diptera: Hybotidae) with a key to European species. Biologia, 64 (5): 947-950.

413.        Barták M., Roháček J. & Heřman P., 2009: New records of Pallopteridae (Diptera) fom the Czech Republic. Folia Faunistica Slovaca, 14 (4): 37.

414.        Barták M., 2009: New record of Sepsidae (Diptera) fom the Czech Republic. Folia Faunistica Slovaca, 14(6): 39.

415.        Barták M. & Kubík Š., 2009: Two new east  palaearctic Rhamphomyia (Pararhamphomyia) (Diptera: Empididae). Entomological News, 120: 76-86.

416.        Barták M. & Kubík Š., 2009: Rhamphomyia (Diptera: Empididae) from Israel. Annals of the Entomological Society of America, 102 (3): 396-405.

417.        Frydrych J., Barták M., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P., 2009: Arthropod biodiversity in a landscape with grass and leguminous vegetation cover. In CAGAŠ, B. – MACHÁČ, R. – NEDĚLNÍK, J. Grassland Science in Europe: Alternative Functions of Grassland. Brno: Organising Committee of the 15th European Grassland Federation Symposium 2009, 2009. s. 109-112. ISBN 978-80-86908-15-1.

418.        Barták M.: Lonchopteridae Curtis, 1839. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds). 2006: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

419.        Roháček J. et Barták M., 2009: Cremifaniidae McAlpine, 1963. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

420.        Barták M. et Merz B.: Pallopteridae Loew, 1862. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

421.        Barták M. et Papp L.: Chamaemyiidae Hendel, 1910 (1823). In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

422.        Barták M.: Piophilidae. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

423.        Barták M.: Rhinophoridae. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

424.        Barták M. et Tolrá M.C.: Psilidae. In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

425.        Barták M.: Sepsidae.In:  Jedlička, L., Stloukalová, V. & Kúdela, M., (eds).: Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. ISBN 978-80-969629-4-5.

426.        Heřman P., Barták M., Dirlbek J. Deml M., 2009: New faunistic records of Tephritidae (Diptera) from the Czech and Slovak republics. Folia Faunistica Slovaca. 14: 43-45.

427.        Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Barták M.: Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech. Agromanuál, 5/2009: 58-61. ISSN: 1801-7673.

428.        Barták M., Krupauerová A. , Frydrych J., Cagaš B. , Rotrekl J. & Kolařík P.: A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 22-31. ISBN: 978-80-213-2031-4.

429.        Jindra Z, Barták M., Fechtner J., Frydrych J., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J. & Kolařík P.: Heteroptera in grassland agroecosystems under different management practices. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, ISBN: 978-80-213-2031-4.

430.        Frydrych J, Barták M, Lošák M, Vondřejc TE, Cagaš B, Rotrekl J., Kolařík P.: Study of arthropod biodiversity as related to silvertop as an important disease in grass seed production. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 32-37. ISBN: 978-80-213-2031-4.

431.        Barták M. et al.: The major arthropod groups on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 4-12. ISBN: 978-80-213-2031-4.

432.        Barták M. et al.: Diptera families on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 13-21. ISBN: 978-80-213-2031-4.

433.        Barták M. & Roháček J., 2009: Atelestidae. p. 126. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

434.        Pollet M., Barták M. & Roháček J., 2009: Dolichopodidae. p. 141-151. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

435.        Barták M. & Roháček J., 2009: Hybotidae. p. 126-133. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

436.        Barták M. & Roháček J., 2009: Empididae. p. 133-141. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

437.        Barták M. & Roháček J., 2009: Lonchopteridae. p. 160-162. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

438.        Barták M. & Roháček J., 2009: Piophilidae. p. 193-195. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

439.        Barták M. & Roháček J., 2009: Sepsidae. p. 215-217. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

440.        Barták M. & Roháček J., 2009: Scathophagidae. p. 285-288. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

441.        Barták M. & Roháček J., 2009: Muscidae. p. 295-298. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

442.        Barták M. & Roháček J., 2009: Rhinophoridae. p. 300-301. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

443.        Barták M. & Roháček J., 2009: Atelestidae. p. 126. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

444.        Šuláková H., Kubík Š., Barták M. & Roháček J., 2009: Calliphoridae. p. 299-300. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

445.        FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – BARTÁK, M. Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na čeleď vrtalkovité v travních a jetelových porostech. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 12.-13. listopadu 2009: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2009, roč. 57, č. 12, s. 319-324. ISSN 0139-6013.

 

2010

 

446.        Ježek J., Barták M. & Vaněk J., 2010: Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš. Psychodidae (Diptera) of the high altitudes of Krkonoše Mts. Opera Corcontica, 47: 1-8.

447.        Barták M. & Kubík Š., 2010: Three new European species of the Rhamphomyia (s.str.) melania group (Diptera: Empididae). Revue Suisse se Zoologie, 117(1): 89-100.

448.        Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Fechtner, M., Frydrych, J. & Cagaš, B.: Biodoverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) v roce 2008 a 2009. Biodiversity of insect in alfalfa fields (Medicago sativa L.) in 2008 a 2009. Úroda 12, vědecká příloha, s. 297-300.

449.        Kubík Š. & Barták M., 2010: Anatrichus bimaculatus sp.n. (Diptera: Chloropidae) and differential characters between A. bimaculatus sp.n. and A. erinaceus. Biologia, 65(2): 330-332.

450.        Frydrych J., Lošák M., Vondřejc T. E., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P. & Barták M.: VÝSLEDKY VÝZKUMU BIODIVERZITY HMYZU SE ZAMĚŘENÍM NA PLOŠTICE V SOUVISLOSTI S TRAVNÍMI A JETELOVÝMI POROSTY. Úroda 12, vědecká příloha, s. 247-250.

451.        Barták M. & Bartáková D., 2010: Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) inhabiting bare gravel-sand shores of Labe river between Ústí nad Labem and Hřensko. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.5-13. ISBN: 978-80-213-2146-5

452.        Barták M., Krupauerová A., Frydrych J, Cagaš B., Rotrekl J. & Kolařík P., 2010: Comparison of arthropod diversity in mulched and conventionally managed grassland agroecosystems. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.14-24. ISBN: 978-80-213-2146-5

453.        Frydrych J., Barták M., Vondřejc T.E., Lošák M., Cagaš B., Rotrekl J. & Kolařík P., 2010:  Silvertop in grasses grown for seed in relation to arthropod diversity. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.25-30. ISBN: 978-80-213-2146-5

454.        Frydrych J., Barták M., Cagaš B., Vondřejc T.E., Lošák M., Both Z., Rotrekl J. & Kolařík P., 2010: The effect of mulching on the impact of silvertop in a red festue stand in relation to the occurrence of true bugs. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.31-35. ISBN: 978-80-213-2146-5

455.        Hlava J., Barták M., Frydrych J., Cagaš B., Rotrekl J. & Kolařík P., 2010: Arthropod diversity in agrosystems under different management – a two year experiment. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.36-45. ISBN: 978-80-213-2146-5

456.        Krupauerová A., Barták M. & Kubík Š., 2010: Micropezidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.81-85. ISBN: 978-80-213-2146-5

457.        Krupauerová A., Merz B., Barták M. & Kubík Š., 2010: Lauxaniidae and Pallopteridae (Diptera) of Vráž nr. Písek. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.86-91. ISBN: 978-80-213-2146-5

458.        Krupauerová A., Barták M., Rotrekl J., Frydrych J., Cagaš B. & Kolařík P., 2010: Ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields – a two year experiment. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.92-103. ISBN: 978-80-213-2146-5

459.        Minář J., Barták M. & Kubík Š., 2010: Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Vráž nr. Písek. Workshop on animal biodiversity, Jevany, Czech Republic, 7.7.2010. p.104-108. ISBN: 978-80-213-2146-5

 

2011

 

460.        Komzáková O., Barták M., Bartáková D., Kubík Š., 2011: Community structure of Anthomyiidae (Diptera) of six peat-bogs in the Šumava Mts (Czech Republic). Biologia 66(3): 518-527.

461.        FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – VOLKOVÁ, P. – MARTÍNKOVÁ, K. – BARTÁK, M. – KRUPAUEROVÁ, A. Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. Úroda, 2011, roč. 59, č. 12, s. 347-350. ISSN: 0139-6013.

 

2012

462.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. A review of the Palaearctic species of Rhamphomyia subgenus Holoclera (Diptera: Empididae) with description of 5 new species. Revue Suisse de Zoologie, 2012, roč. 119, č. 3, s. 385-407. ISSN: 0035-418X.

463.        BARTÁK, M. – ROHÁČEK, J. Records of interesting flies (Diptera) attracted to meat baited pyramidal trap on sapping stump of European walnut (Juglans regia) in Central Bohemia (Czech Republic). Časopis slezského zemského muzea - vědy přírodní - série A, 2011, roč. 60, č. 3, s. 223-233. ISSN: 1211-3026.

464.        JEŽEK, J. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. – KUBÍK, Š. Ovádovití (Diptera, Tabanidae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2012, roč. 49, č. 1, s. 173-180. ISSN: 0139-925X.

465.        KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – ROTREKL, J. Ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields - a two year experiment. 2011, Next generation insights into geosciences and ecology, Doctoral students' conference, Abstracts, Tartu, Estonia. s. 64.

466.        KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Asilidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 99-103. ISBN: 978-80-213-2343-8.

467.        KRUPAUEROVÁ, A. – KRÍDLOVÁ, K. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Diverzita zelenušek (Diptera, Chloropidae) v agroekosystémech s různým managementem. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 115-125. ISBN: 978-80-213-2343-8.

468.        KOČOVÁ, P. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. – KRUPAUEROVÁ, A. Chloropinae (Diptera, Chloropidae) of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 81-84. ISBN: 978-80-213-2343-8.

469.        FRYDRYCH, J. – VONDŘEJC, T. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Monitoring biodiverzity hmyzu se zaměřením na významné škůdce u travních a jetelových porostů. 2012, Rostlinolékař, 2012, roč. 23, č. 5, p. 28–35. ISSN: 1211-3565.

470.        HLAVA, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Muscidae of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 57-69. ISBN: 978-80-213-2343-8.

471.        ROZKOŠNÝ, R. – KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Sciomyzidae and Phaeomyiidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 149-160. ISBN: 978-80-213-2343-8.

472.        KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – ROZKOŠNÝ, R. Stratiomyidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 108-114. ISBN: 978-80-213-2343-8.

473.        JEŽEK, J. – KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Tabanidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 74-80. ISBN: 978-80-213-2343-8.

474.        FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – VOLKOVÁ, P. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. – HLAVA, J. Trávy a biodiverzita hmyzu v přírodním ekosystému. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 (sborník recenzovaných příspěvků). 1. - 2. 2. 2012, ČZU v Praze , p. 120-124. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze.), ISBN:978-80-7427-088-8 (VÚRV, v.v.i.).

475.        KRUPAUEROVÁ, A. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – ROZKOŠNÝ, R. Xylomyidae and Xylophagidae of Vráž nr. Písek. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 104-107. ISBN: 978-80-213-2343-8.

476.        Tkoč M., Mocek B., Barták M., 2012: New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana, 48: 269–274, 2012.

 

2013

477.        ANG, Y. – PUNIAMOORTHY, J. – PONT, A. – BARTÁK, M. – BLANCKENHORN, W. – EBERHARD, W. – PUNIAMOORTHY, N. – SILVA, V. – MUNARI, L. – MEIER, R.   A plea for digital reference collections and other science-based digitization initiatives in taxonomy: Sepsidnet as exemplar. SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, 2013, roč. 38, č. 3, s. 637-644. ISSN: 0307-6970.

478.        SALABA, O. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – VÁLEK, P. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – BARTÁK, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – LANGROVÁ, I. Cephenemyia stimulator and Hypoderma diana infection of roe deer in the Czech Republic over an 8-year period. Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 4, s. 1661-1666. ISSN: 0932-0113.

479.        BARTÁK, M. – PLANT, A. – KUBÍK, Š. Species of Bicellaria (Diptera: Hybotidae) from Asia. Zootaxa, 2013, roč. 3710, č. 3, s. 233-256. ISSN: 1175-5326.

480.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Species of Bicellaria Macquart (Diptera: Hybotidae) of Europe, with descriptions of four new species. Zootaxa, 2013, roč. 3647, č. 2, s. 251-278. ISSN: 1175-5326.

481.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. A Redefinition of Micropselapha Becker, 1894 (Diptera, Scathophagidae) with Description of a New Species from Central Europe. Entomological News, 2013, roč. 123, č. 2, s. 101-109. ISSN: 0013-872X.

482.        HLAVA, J. – HLAVOVÁ, A. – BARTÁK, M. Arthropod diversity in agrosystems under different management. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 85-89. ISSN: 1211-3174.

483.        FRYDRYCH, J. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Biodiverzita hmyzu se zaměřením na škůdce v mulčovaném a nemulčovaném travním systému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 56-61. ISSN: 0139-6013.

484.        KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. – HLAVOVÁ, A. – VOLKOVÁ, P. Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativaL.) při porovnání dvou pěstitelských technologií. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 210-213. ISSN: 0139-6013.

485.        ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. Forensically important Calliphoridae (Diptera) associated with animal and human decomposition in the Czech Republic: preliminary results. Časopis Slezského zemského muzea Opava, 2013, roč. 62, č. 1, s. 255-266. ISSN: 0323-0627.

486.        PREISLER, J. – VANĚK, J. – BARTÁK, M. – FLOUSEK, J. Lanýžkovití (Diptera, Heleomyzidae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2013, roč. 50, č. , s. 185-198. ISSN: 0139-925X.

487.        BARTÁK, M. – VANĚK, J. – HLAVOVÁ, A. – HLAVA, J. Mouchovití (Diptera, Muscidae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2013, roč. 50, č. , s. 151-170. ISSN: 0139-925X.

488.        MÁCA, J. – VANĚK, J. – BARTÁK, M. Octomilkoviti (Diptera, Drosophilidae), Camillidae (Dipt.), Campichoetidae (Dipt.), lužankoviti (Dipt., Diastatidae)a nektarovkoviti (Dipt., Odiniidae) česke časti Krkonoš. Opera Corcontica, 2013, roč. 50, č. , s. 171-184. ISSN: 0139-925X.

489.        FRYDRYCH, J. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech, Methodology for biodiversity assessment of insects in grasslands and clover crops, seed production; biodiversity; ecology; grass; insects; arthropods, 2013, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika hodnocení biodiverzity, 83148/2013-MZE-17221, zvýšení výnosu semen náchylných druhů trav pěstovaných na semeno po aplikaci insekticidů proti běloklasosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, Praha 1, 117 05, 16.12.2013, ISBN 978-80-260-5529-7

490.        ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Acartophthalmidae, Asteiidae, Aulacigastridae, and Pseudopomyzidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 314-322. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

491.        ČERNÝ, M. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Agromyzidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 111-130. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

492.        ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Anthomyzidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 323-328. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

493.        ŠULÁKOVÁ, H. – ROGNES, K. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Calliphoridae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 381-388. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

494.        MÁCA, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – HLAVOVÁ, A. Camillidae, Campichoetidae, Diastatidae, Odiniidae and Periscelididae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 247-253. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

495.        MÁCA, J. – BARTÁK, M. – HLAVOVÁ, A. – KUBÍK, Š. Drosophilidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 238-246. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

496.        PREISLER, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Fanniidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 291-299. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

497.        TKOČ, M. – BARTÁK, M. Flat-footed flies (Diptera: Platypezidae and Opetiidae) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 389-395. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

498.        MERZ, B. – HLAVA, J. – HEŘMAN, P. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Fruit Flies (Diptera, Tephritidae) of Vráž nr. Písek (Czech Republic, Southern Bohemia). 2013, s. 258-264. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

499.        DVOŘÁK, L. – VLK, R. – BARTÁK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hybomitra tarandina (Linnaeus, 1758) v České republice (Diptera: Tabanidae). 2013, Západočeské entomologické listy (2013), 4: 74–76. ISSN 1804-3062.

500.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Hybotidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 21-31. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

501.        KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Hypodermatidae and Hippoboscidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 220-224. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

502.        STARÝ, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Limoniidae and Pediciidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 374-380. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

503.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Lonchopteridae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 32-36. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

504.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Piophilidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 37-40. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

505.        JEŽEK, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Psychodidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 189-198. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

506.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Sepsidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 41-46. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

507.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Tanypezidae and Megamerinidae (Diptera) of Vráž nr. Písek. 2013, s. 47-51. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

508.        STARÝ, J. – KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Trichoceridae, Tipulidae, and Ptychopteridae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 367-373. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

509.        ROHÁČEK, J. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Trixoscelididae, Chiropteromyzidae, and Stenomicridae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2013, s. 307-313. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

510.        HRDINOVÁ, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. Využití čeledi Piophilidae (Diptera) ve forenzní praxi. 2013, s. 189-203. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

 

2014

 

511.         

Barták M., Kubík Š., Civelek H.S. & Dursun O. 2014. New species of Rhamphomyia  (Diptera: Empididae) from Turkey with a key to species of the Middle East and adjacent territories. Zootaxa,  3815 (1): 068 – 078.

512.        KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. A new species of Trichieurina (Diptera, Chloropidae) with a key to the world species of the genus. ZooKeys, 2014, roč. 433, č. , s. 89-96. ISSN: 1313-2989.

513.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. – CIVELEK, H. – DURSUN, O. New species of Rhamphomyia (Diptera: Empididae) from Turkey with a key to species of the Middle East and adjacent territories. Zootaxa, 2014, roč. 3815, č. 1, s. 68-78. ISSN: 1175-5326.

514.        ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. – VANĚK, J. Bzučivkovití (Diptera, Calliphoridae) české části Krkonoš. Opera Corcontica, 2014, roč. 51, č. 1, s. 145-156. ISSN: 0139-925X.

515.        ŠULÁKOVÁ, H. – HARAKALOVÁ, L. – BARTÁK, M. Effect of freezing on the initial colonization of the carcass with necrophagous organisms. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 2014, roč. 63, č. 1, s. 29-37. ISSN: 2336-3207.

516.        KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. – HLAVOVÁ, A. – FRYDRYCH, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) in conventionally and ecologically managed alfalfa fields. 2014, Journal of Entomological and Acarological Research 2014; 46:3791. p 102-106.

517.        FRYDRYCH, J. – VOLKOVÁ, P. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech se zaměřením na škůdce. 2014, In: Fuksa P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU V Praze, 4. 12. 2014, s. 23-29, ISBN: 978-80-213-2529-6.

518.        KOTEK, O. – STEJSKAL, V. – AULICKÝ, R. – BARTÁK, M. Škůdci v krmivech a chovech zvířat v Zoo Praha. 2014, s. 82-94. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

519.        LUTOVINOVAS, E. – TSCHORSNIG, H. – BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Tachinidae (Diptera) of Vráž nr. Písek (Czech Republic). 2014, s. 106-137. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

520.        KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Podtyp: Uspořádání akcí; VI. Workshop on biodiversity, Jevany. 2014, VI. Workshop on biodiversity, Jevany, ČZU, FAPPZ. Dne 7.-8.7. 2014.

521.        FRYDRYCH, J. – VOLKOVÁ, P. – CAGAŠ, B. – KOLAŘÍK, P. – ROTREKL, J. – BARTÁK, M. Vliv různých způsobů hospodaření na půdě na biodiverzitu hmyzu v travních a jetelových porostech. 2014, s. 35 - 41. 2014. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Praha. ISBN: 978-80-213-2475-6.

522.        KLIMEŠOVÁ, V. – SLOBODOVÁ, M. – ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. Využití čeledi Muscidae (Diptera) ve forenzní praxi. 2014, s. 67-76. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

523.        OLEKŠÁKOVÁ, T. – ŠULÁKOVÁ, H. – BARTÁK, M. Využití čeledi Sepsidae (Diptera) ve forenzní praxi. 2014, s. 147-152. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

524.        JIRSÍKOVÁ, M. – ŠULÁKOVÁ, PH.D., I. – BARTÁK, M. Využití živočichů v kriminalistice se zaměřením na rozklad kadaveru ve vodě. 2014, s. 47-57. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

 

2015

525.        BARTÁK, M. – KUBÍK, Š. Three new species of European Platypalpus (Diptera, Hybotidae). ZooKeys, 2015, roč. 470, č. , s. 145-155. ISSN: 1313-2989

526.        Thomas Pape, Paul Beuk, Adrian Charles Pont, Anatole I. Shatalkin, Andrey L. Ozerov, Andrzej J. Woźnica, Bernhard Merz, Cezary Bystrowski, Chris Raper, Christer Bergström, Christian Kehlmaier, David K. Clements, David Greathead, Elena Petrovna Kameneva, Emilia Nartshuk, Frederik T. Petersen, Gisela Weber, Gerhard Bächli, Fritz Geller-Grimm, Guy Van de Weyer, Hans-Peter Tschorsnig, Herman de Jong, Jan-Willem van Zuijlen, Jaromír Vaňhara, Jindřich Roháček, Joachim Ziegler, József Majer, Karel Hůrka, Kevin Holston, Knut Rognes, Lita Greve-Jensen, Lorenzo Munari, Marc de Meyer, Marc Pollet, Martin C. D. Speight, Martin John Ebejer, Michel Martinez, Miguel Carles-Tolrá, Mihály Földvári, Milan Chvála, Miroslav Barták, Neal L. Evenhuis, Peter J. Chandler, Pierfilippo Cerretti, Rudolf Meier, Rudolf Rozkosny, Sabine Prescher, Stephen D. Gaimari, Tadeusz Zatwarnicki, Theo Zeegers, Torsten Dikow, Valery A. Korneyev, Vera Andreevna Richter, Verner Michelsen, Vitali N. Tanasijtshuk, Wayne N. Mathis, Zdravko Hubenov, Yde de Jong. Fauna Europaea: DipteraBrachycera. Biodiversity Data Journal 3: e4187 (20 Feb 2015) doi: 10.3897/BDJ.3.e4187.

527.        Barták M. – Shamshev I.: Species of Platypalpus Macquart (Diptera: Hybotidae) from Uzbekistan, with descriptions of thirteen new species. Zootaxa, 3926 (3): 351-376.