Ředění a směšování roztoků

 

 

 

  Příklad

Kolik g vody musíme smíchat s 200 g 80 % H2SO4, aby vznikla 20 % H2SO4?

 

 

  Řešení

    1) Směšovací rovnice

            m1 . w1 + m2 . w2 + mn . wn = (m1 + m2  + mn ) . w

                m1, m2, mn = hmotnosti roztoků, které směšujeme

                w1, w2, wn = hmotnostní zlomky rozpuštěné látky v směšovaných roztocích

                w = hmotností zlomek rozpuštěné látky ve výsledném roztoku

                w čisté vody = 0,00

                w čisté rozpouštěné látky = 1,00

 

            200 . 0,8 + m2 . 0 = (200 + m2 ) . 0,2

                    160               = 40 + 0,2 m2

                    120               =         0,2 m2

                    600               =               m2

 

 

    2) Logická úvaha - úměra

            (ne pro směšování 2 roztoků)

          200g  80 % H2SO4

          ? g čisté (100 %) H2SO4

        100 % ...................................... 200 g

          80 % ...................................... ...X g

                    X = 160 g 100 % H2SO4

 

        Kolik g 20 % H2SO4 připravím ze 160 g 100 % H2SO4 

        160 g ......................................... 20 %

           Y g ....................................... 100 %

                    Y = 800 g 20 % H2SO4

 

          m(H2O) = m(20 % roztok) - m(80 % roztok)

          m(H2O) = 800 g - 200 g = 600 g H2O

 

 

    3) Křížové pravidlo

    

     80 % H2S04               H2O

 

                                             20 % H2SO4

 

 

          20 g H2SO4           60H2O         hmotnostní poměr

        200 g H2SO4 ........... X g H2O

               X = 60 · 10 = 600 g H2O      

               

 

 

 

  Příklady

Kolik g 5 % roztoku musíme přidat ke 100 g 50 % roztoku, aby vznikl roztok 20 %?

řešení:

 

Ze 100 kg 50 % roztoku bylo odpařeno 20 kg vody. Kolika procentní roztok vznikne?

řešení:

       

Kolik g soli musíme přidat k 200 g 25 % roztoku, aby vznikl 40 % roztok?

            25 %               100 %

 

                                    40 % 

            60 g                   15 g

          200 g                   50 g